Wyrażenie w porządku poprawnie zapisujemy w języku polskim osobno, pisownia łączna niezależnie od kontekstu zdania jest niepoprawna.

Poprawna pisownia

w porządku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wporządku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w porzondku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wporzondku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożądku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożądku

Niepoprawna pisownia