Niepoprawna pisownia

po mimo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomimo

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomimo oznacza sytuacje, które rozgrywają się wbrew oczekiwaniom, niezgodnie z planem, zasadami lub innymi wydarzeniami. Zazwyczaj są one czymś niespodziewanym. Określenie można spotkać często w połączeniu pomimo że oraz jako synonim dla chociaż, mimo.
Pomimo to przyimek, który należy zapisywać łącznie. Powstał on z połączenia słowa mimo z przedrostkiem po. Zgodnie z zasadami pisowni w polszczyźnie wszystkie przedrostki muszą się łączyć ze słowami, których dotyczą i którym nadają znaczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomimo zimnego wiatru i padającego deszczu, Kamil zdecydował się pójść na wieczorny jogging.
Albert był bardzo uparty, dlatego pomimo wielu słów krytyki starał się rozwijać swoją pasję.
Pomimo że jeszcze nie znali się zbyt długo, Franek był pewien, że będą bardzo zgodną parą.