Niepoprawna pisownia

pisze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma pisze również może być stosowana we współczesnej polszczyźnie, ale w innym kontekście. Jest to czasownik pisać odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czasu teraźniejszego, na przykład: Babcia pisze list do swojej siostry.


Poprawna pisownia

jest napisane

Poprawna pisownia, znaczenie: należy zapamiętać, że jedyna dopuszczona do użytku przez językoznawców forma to jest napisane. Jest to czasownik w formie dokonanej utworzony od bezokolicznika pisać. Dla przypomnienia, zwrot ten dotyczy wyłącznie czasu przeszłego.

Przykłady poprawnej pisowni

Widzisz co tam jest napisane?
W planie wycieczki jest napisane, że popołudnia będziemy spędzać na plaży, zaś ranki – na zwiedzaniu.
Na tablicy jest napisane, że na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.