Poprawna pisownia

fiordy

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną dopuszczoną przez językoznawców wersją zapisu omawianego wyrazu jest fiord. Choć pochodzi od on skandynawskiego rzeczownika fjord, to zgodnie z obowiązującą w naszym języku regułą, nakazującą zapis samogłoski i pomiędzy spółgłoską a samogłoską, wskazany jest tu zapis z użyciem tej samogłoski.
Fiordem nazywamy głęboką, wąską zatokę morską o stromych, ostrych, skalistych brzegach. Wcina się ona najczęściej głęboko w głąb lądu. Fiordy powstały w efekcie zalania dolin i żłobów polodowcowych. Może oznaczać również rodzaj małych, silnych koni zaprzęgowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Masywny, nordycki fiord zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Ten fiord, jak i wszystkie pozostałe, są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na zdjęciu fiord wygląda na nieco mniejszy niż w rzeczywistości.


Niepoprawna pisownia

fjordy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fjorty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fiorty

Niepoprawna pisownia