Poprawna pisownia

pogryzie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz pogryzie należy zapisywać łącznie. Jest to słowo, w którym po- pełni rolę przedrostka, oznaczającego, że coś wydarzy się dopiero w przyszłości. Przedrostki zawsze zapisujemy w języku polskim łącznie z czasownikami.
Słowo pogryzie zazwyczaj odnosi się do zwierzęcia, które może zaatakować inne zwierzę lub osobę. Oznacza także proces gryzienia, czyli chwytania i rozcierania zębami kawałka posiłku.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój pies na pewno cię nie pogryzie, jeśli nie zrobisz mu krzywdy, jest nauczony, aby zachowywać się odpowiednio.
Jestem pewien, że żadne zwierzę mnie nie pogryzie, jeśli nie będę zachowywał się gwałtownie.
Powiedz jej, że jeśli dobrze i powoli pogryzie każdy kęs, na pewno będzie się lepiej czuła po jedzeniu.


Niepoprawna pisownia

po gryzie

Niepoprawna pisownia