Poprawna pisownia

przymiotnik

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik jest częścią mowy, która odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?, czyj?, czyja?, czyje?, który?, która?, które? Ponadto, czy dany wyraz jest przymiotnikiem decyduje o tym jego funkcja jaką pełni w języku. Przymiotnik określa cechy przedmiotów, osób, zwierząt, roślin, zjawisk i pojęć. Dostarcza szczegółowej wiedzy o rzeczowniku, definiuje pewne cechy i właściwości. Wyróżnia się cztery grupy przymiotników: jakościowe, relacyjne, dzierżawcze i nieodmienne. Przymiotnik może występować w liczbie pojedynczej lub mnogiej oraz odmieniać się przez przypadki i rodzaje.
Przymiotnik piszemy przez rz, ponieważ zgodnie z regułą ortograficzną po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j piszemy rz. Przymiotnik jest rzeczownikiem rodzaju męskorzeczowego.

Przykłady poprawnej pisowni

Na sprawdzianie z języka polskiego należało wskazać w zdaniach następujące części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik i zaimek.
Przymiotnik jakościowy wskazuje na właściwości lub jakości danego przedmiotu.
Nauczycielka zapytała Kasię, czy przymiotnik odmienia się przez przypadki i rodzaje?


Niepoprawna pisownia

pszymiotnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżymiotnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przymjotnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przymiodnik

Niepoprawna pisownia