Poprawna pisownia

skąd

Poprawna pisownia, znaczenie: skąd jest zaimkiem, którego używa się do określenia danego miejsca, źródła albo przyczyny. Używany jest także w formie wykrzyknienia, w momencie, w którym chcemy czemuś zaprzeczyć.
Słowo skąd należy zapisywać przez spółgłoskę s na początku wyrazu i zawsze łącznie. W języku polskim samodzielne słowo kąd nie istnieje, zatem błędnym zapisem jest z kąd. W staropolszczyźnie natomiast istniał zwrot zkąd, choć jest on obecnie niepoprawny. Podobnie jest z formą skond, która również nie jest odnotowywana w słownikach języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, skąd się tu wziąłeś, ale nie powinieneś tu przychodzić, to teren prywatny i strzeżony.
Skąd wiedziałeś, że ten prezent się jej spodoba? Chyba musiałeś zapytać jej przyjaciółki albo siostrę.
Skąd wiesz, że wszystko co zaplanowałeś się powiedzie? Nie sądzisz, że powinieneś mieć jakiś dodatkowy plan?


Niepoprawna pisownia

skond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kąt

Niepoprawna pisownia


Przykłady poprawnej pisowni

Skąd to masz?
Nie wiem skąd on pochodzi.