Niepoprawna pisownia

jak codzień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak co dzień

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie jak co dzień oznacza sytuacja dziejące się rutynowo, powtarzalne, mające swoje stałe miejsce w czyimś życiu.
Jak co dzień należy zapisywać oddzielnie. Występuje w nim fraza co dzień, która jest wyrażeniem przyimkowym, a zgodnie z ogólnymi zasadami, takich wyrażeń nie łączymy. Dlatego też nawet po dołączeniu przysłówka jak należy wszystko zapisywać rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachowywał się jak co dzień i nic nie wskazywało na to, by miał się z jakiegoś powodu zmienić.
Nie rozumiał, dlaczego jak co dzień przyszła do niego na kawę, skoro wyraźnie powiedział, że sobie tego nie życzy.
Wtorek to był dzień jak co dzień, zupełnie nic szczególnego się wtedy nie działo. Środa była ciekawsza.


Niepoprawna pisownia

jakcodzień

Niepoprawna pisownia