Poprawna pisownia

październik

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: dziesiąty miesiąc w roku kalendarzowym.


Niepoprawna pisownia

paźciernik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

paśdziernik

Niepoprawna pisownia