Niepoprawna pisownia

do czepić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczepić

Poprawna pisownia