Opisane poniżej wyrażenia są homofonami – oznacza to, że pomimo identycznego brzmienia różnią się znaczeniem. Oczywiście oba są jak najbardziej poprawne, jednak należy wiedzieć, kiedy użyć danego sformułowania, by nie popełnić błędu językowego. We wszelkich rozterkach pomocne będą poniższe definicje i przykłady użycia obu wariantów w zdaniach. Przypominamy także, że w razie niejasności istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi naszej redakcji na zadane w sekcji komentarzy pytanie językowe.

Poprawna pisownia

garze

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie garze to czasownik gar, odmieniony w miejscowniku i wołaczu liczby pojedynczej. Terminem tym określamy ogromny garnek, czyli ognioodporny pojemnik, służący do przygotowywania gorących potraw. Garem nazywamy także dolną część szybu wielkiego pieca, w której znajdują się otwory spustowe, przez które od czasu do czasu spuszczane są surówka i żużel.

Przykłady poprawnej pisowni

Dawniej, by móc wykąpać dzieci, matka grzała wodę w garze.
Bigos najlepiej przygotowywać na wolnym ogniu, w dużym, żeliwnym garze.
Babcia stała przy kuchni i mieszała w ogromnym garze śliwki na powidła.


Poprawna pisownia

gaże

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie gaże to z kolei odmieniony w mianowniku, bierniku oraz wołaczu rzeczownik gaża, którym określamy wynagrodzenie za pracę artysty scenicznego, czyli aktora bądź muzyka.

Przykłady poprawnej pisowni

Ogromny procent całego budżetu przeznaczonego na produkcję tego filmu pochłonęły gaże aktorów.
Gaże za kilkanaście ostatnich występów znany artysta przekazał fundacji wspierającej leczenie hospicyjne dzieci.
Gaże
płacone aktorom tego znanego serialu trafiły do Księgi rekordów Guinnessa.