Niepoprawna pisownia

kto kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ktokolwiek

Poprawna pisownia