Niepoprawna pisownia

kto kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ktokolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zaimek nieokreślony. Oznacza on jakąkolwiek osobę, kogoś bliżej nam nieznanego, kto może być dowolnym człowiekiem, jednym z wielu innych. Synonimami tego zaimka są określenia: wszystko jedno kto, bez znaczenia kto, obojętnie kto, nieważne kto.
Ktokolwiek należy do zrostów. W polszczyźnie nazwą tą określamy wyrazy, które w trakcie ewolucji naszego języka zatraciły swoje pierwotne, niezależne znaczenie i obecnie jako jednego słowa używamy pierwotnie dwóch, niejako ze sobą zrośniętych członów. Wiedząc, iż ktokolwiek jest zrostem i znając zasadę, iż zrosty zawierające cząstkę kolwiek zawsze zapisujemy oddzielnie, można łatwo wydedukować, że jedyną poprawną formą zapisu tego określenia jest zapis łączny.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy ktokolwiek z was dosłyszał, jaki materiał będzie obejmował egzamin?
Rodzina poszkodowanego prosi, by ktokolwiek, kto był świadkiem tego zdarzenia drogowego, skontaktował się z policją.
Ktokolwiek stoi za atakami, sprawiają one wrażenie akcji skoordynowanej i zaplanowanej.


Niepoprawna pisownia

kto kol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktokol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktokolwieg

Niepoprawna pisownia