Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń. Zza to przyimek, który wykorzystywany jest do opisu miejsca położenia i zmiany tego miejsca. Wykorzystujemy go, gdy mówimy o przedmiocie lub osobie, znajdującej się za innym obiektem, na przykład budynkiem czy pojazdem, a następnie zmieniającej miejsce położenia tak, aby już nie znajdować się tym obiektem.
Przyimek zza powinien w większości sytuacji być zapisywany łącznie. Wynika to z faktu, iż jest on zrostem, powstałym w wyniku połączenia słów z oraz za. Dlatego, jako zrostu, nigdy nie należy go rozdzielać. Pojedynczym wyjątkiem jest tu opisana niżej sytuacja.

Poprawna pisownia

zza

Poprawna pisownia, znaczenie: spoza czegoś; poprzez coś (przyimek).

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy wyjedziesz zza czerwonego budynku, musisz skręcić na drugich światłach w prawo i będziesz na miejscu.
Grając w Assassin’s Creed często wychylam się zza węgła budynku, aby sprawdzić, czy mogę bezpieczne przejść.
Marysiu, wyjdź zza Pauliny i ustaw się w pierwszym rzędzie, inaczej nie będzie cię widać na zdjęciu klasowym.
Tomek wyszedł zza budynku i w końcu było go widać.


Poprawna pisownia

z za

Pisownia poprawna jedynie w znaczeniu zbyt używane w funkcji przysłówka, zobacz przykład.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek wyrósł z za małych butów.