Poprawna pisownia

kurz

Poprawna pisownia, znaczenie: jedynym poprawnym słowem jest kurz. Jego pisownię przez rz tłumaczy etymologia, gdyż wywodzi się ono od prasłowiańskiego kuriti, czyli palić, dymić, kadzić. Ma taką samą etymologię jak podobne do niego kurzyć w znaczeniu palić, np. Kurzy się z komina.
Kurz oznacza drobny pył, osad, który unosi się w powietrzu i osiada na powierzchniach.

Przykłady poprawnej pisowni

W powietrzu unosił się tak gęsty kurz, że Klara czuła, jak zaczyna drapać ją w gardle, a oczy łzawią.
Nie wiem, skąd wziął się ten cały kurz w domu, skoro zaledwie wczoraj sprzątałam mieszkanie.
Na strychu leżała gruba warstwa kurzu, która wskazywała, że od dawna nikt tutaj nie wchodził.


Niepoprawna pisownia

kusz

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa kusza.

Niepoprawna pisownia

kuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórz

Niepoprawna pisownia