Niepoprawna pisownia

orzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ożyć

Poprawna pisownia