Poprawna pisownia

obuty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obóty

Niepoprawna pisownia