Niepoprawna pisownia

za wruciła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawróciła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wróciła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawruciła

Niepoprawna pisownia