Niepoprawna pisownia

najleprzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najlepszy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo najlepszy oznacza osobę, która ma najwięcej pozytywnych cech albo jest zwycięzcą w jakiejś dziedzinie, ocenianą w niej najbardziej pozytywnie ze względu na swoje zdolności, umiejętności albo pracę. Odnosi się także do przedmiotów, które mają najwięcej zalet w swojej kategorii. To najwyższy stopień przymiotnika dobry.
Określenie najlepszy należy zapisywać przez sz. Jest to wynikiem historycznego rozwoju tego słowa, które wywodzi się od niezachowanego do dziś w polszczyźnie przymiotnika *lěpъ, oznaczającego piękny lub odpowiedni. Wraz z zanikiem tego archaicznego przymiotnika, jego najwyższy stopień, najlepszy, zaczął funkcjonować jako najwyższy stopień przymiotnika dobry.

Przykłady poprawnej pisowni

Najlepszy serial, jaki znam, to The Walking Dead, ponieważ zawsze trzyma w napięciu.
Jego najlepszy wynik w skoku w dal sprawił, że dostał się do szkolnej drużyny lekkoatletycznej.
Nie wiem, który wisiorek będzie najlepszy do tej sukienki, więc chciałabym, abyś pomógł mi wybrać.


Niepoprawna pisownia

najlepży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj lepszy

Niepoprawna pisownia