Niepoprawna pisownia

zza granicy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z zagranicy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zzagranicy

Niepoprawna pisownia