Oba wyrażenia mogą być poprawne. Jednak ich zastosowanie jest uzależnione od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

zza granicy

Poprawna pisownia, znaczenie: zza granicy należy stosować, kiedy pragniemy powiedzieć o przemieszczeniu się jakiegoś obiektu olib osoby spoza wyznaczonej linii granicznej. Może to dotyczyć granicy kraju, lecz w tym kontekście jest rzadziej używane. Najczęściej wyrażenie to odnosi się do innych punktów, wyznaczających – czasem umownie – koniec jednego, a początek drugiego terenu.
W tym przypadku o prawidłowej pisowni decyduje zasada, mówiąca, iż zza jest zrostem i jako przyimek zawsze ma być pisane w ten sposób, natomiast oddzielnie od rzeczownika, który dopełnia.

Przykłady poprawnej pisowni

Powoli wychynął zza granicy pobliskiego lasu, podkradł się do wioski i szukał miejsca, w którym mógłby przenocować.
Zbigniew przybył do nas zza granicy, która umownie przebiega pomiędzy Warmią i Mazurami.
Pamiętaj, podczas całej gry nie możesz wychodzić zza granicy, którą będzie wyznaczała czerwona linia.


Poprawna pisownia

z zagranicy

Poprawna pisownia, znaczenie: z zagranicy jest natomiast stosowane wówczas, kiedy mówimy o zagranicznym kraju, z którego następuje przyjazd do ojczyzny. Zagranica jest wyrazem, który odnosi się do każdego miejsca poza terenem Polski (lub innego państwa, o którym mowa w konkretnym zdaniu). Nie można go jednak stosować w szerszym kontekście.
W przypadku tego wyrażenia poprawny zapis jest uwarunkowany zasadą, która mówi, iż przyimek z zapisujemy rozłącznie od wyrazu, który dopełnia, w tym przypadku odmienionego rzeczownika zagranica.

Przykłady poprawnej pisowni

Za dwa lata, po powrocie z zagranicy zamierzam otworzyć w Polsce własne biuro tłumaczeń.
Przywiozłam sobie tę bluzkę z zagranicy, ale to było tak dawno, że już nie pamiętam, z którego kraju.
Marek jutro wraca z zagranicy, więc wystarczy, że zostaniesz u nas na noc i będziesz mogła z nim porozmawiać.


Niepoprawna pisownia

zzagranicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z za granicy

Niepoprawna pisownia