Poprawna pisownia

chwiejny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik chwiejny oznacza przedmiot niestabilny, chybotliwy, przechylający się z łatwością na różne strony. W kontekście człowieka jest to osoba o zmiennym nastroju, zachowaniach i poglądach, często nieprzewidywalna.
Chwiejny jest słowem rodzimym, występującym w polszczyźnie od wieków. Zgodnie z zasadami, słowa rodzime zapisujemy przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego chwiejne poglądy sprawiały, że nikt za nim nie przepadał i powszechnie uważano go za hipokrytę.
Marysia miała w swoim pokoju chwiejny fotel, na którym nie lubiła siadać, bojąc się, że spadnie.
Chwiejny wieszak na ubrania przewrócił się pod ciężarem kilku zawieszonych na nim kurtek.


Niepoprawna pisownia

hwiejny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hfiejny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chfiejny

Niepoprawna pisownia