Niepoprawna pisownia

ktury

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

który

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten w języku polskim należy zawsze pisać przez ó. Niestety, we współczesnej polszczyźnie nie istnieje żadna reguła, która mogłaby tę pisownię uzasadniać, dlatego należy ją po prostu zapamiętać. Warto również skojarzyć, że przez ó piszemy także wszystkie formy pokrewne do powyższego określenia, na przykład: któryś, którykolwiek.
Wyraz ten w zdaniach pełni funkcję zaimka, wyrażającego prośbę o wskazanie, czego dokładnie dotyczy pytanie. Za jego pomocą możemy również przyłączyć do nadrzędnego rzeczownika lub zaimka zdanie, które będzie charakteryzowało już wcześniej zidentyfikowany i określony obiekt.
Który może być stosowany również w mowie potocznej, zastępując określenie ktoś lub coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy który z was podałby mi tę puszkę?
Budynek, który miałam na myśli, góruje nad wszystkimi wieżowcami w mieście.
Czy mogłabyś mi powiedzieć, który temat był przerabiany na ostatnich zajęciach?