Niepoprawna pisownia

na oliwić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naoliwić

Poprawna pisownia