Niepoprawna pisownia

nie pozorny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepozorny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik niepozorny oznacza człowieka, który nie zwraca na sobie uwagi otoczenia. Może także dotyczyć zdarzeń i przedmiotów, które są małe, nieznaczące i pomijanie w rozważaniach.
Określenie niepozorny należy pisać łącznie, co wynika z zasady, że przymiotniki w stopniu równym, wyrażające stan rzeczy, zapisujemy razem z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Do naszej grupy dołączył niepozorny chłopak, który nie potrafi wypowiadać się publicznie.
Ten niepozorny człowiek podobno był kiedyś słynnym mafiosą, ale później się zmienił.
Obok mnie zamieszkał niepozorny chłopak, który studiuje jednocześnie filozofię i anglistykę.