Słowa nie dobra oraz niedobra mogą być używane w języku polskim w różnych kontekstach. Oba są poprawne, jednak należy umieszczać je w zdaniach zgodnie z ich znaczeniem.

Poprawna pisownia

niedobra

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik niedobra opisuje sytuacje, osoby i przedmioty, które nie mają pozytywnych cech. Nie spełniają oczekiwań i przewidywań, budzą nieprzyjemne skojarzenia i emocje. Może dotyczyć cech charakteru, które opisywane są jako nieodpowiednie, nie budzą u innych pozytywnych emocji. Jest to częściej wykorzystywane słowo, które opisuje daną sytuację, a jego zapis jest zgodny z ogólną zasadą języka polskiego, mówiącą, że nie z przymiotnikami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dagmara była niedobra dla swojej córki i często ją biła, co wywołało niepokój wychowawczyni.
Pani od polskiego była niedobra dla uczniów, którzy bardzo się jej bali i nie chcieli chodzić na lekcje.
Zupa w tamtej restauracji była niedobra, a mięso twarde, więc na pewno więcej tam nie pójdę.


Poprawna pisownia

nie dobra

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie dobra jest rzadziej wykorzystywane w języku polskim i stanowi wyjątek, który może być wykorzystany tylko do opisu kontrastu pomiędzy dwiema cechami danej osoby czy sytuacji. Wymaga uzupełnienia przez drugie zdanie, które doprecyzowuje, jaka jest wskazana cecha.

Przykłady poprawnej pisowni

Babcia Halina była dla nas nie dobra, tylko najcudowniejsza ze wszystkich w naszej rodzinie.
Jej ocena z ostatniej kartkówki była nie dobra, tylko celująca, dzięki czemu zasłużyła sobie na pochwałę.
Lemoniada w tamtej budce jest nie dobra, tylko okropna, nie wiem, jak możesz w ogóle ją pić.