Niepoprawna pisownia

muzg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mózg

Poprawna pisownia, znaczenie: w anatomii określenie mózg służy do opisania zespołu najwyższych ośrodków nerwowych, odpowiedzialnych za myślenie, znajdujących się w jamie czaszki (innym określeniem może tu być mózgowie). Słowo to funkcjonuje także jako ogólne określenie rozumu lub umysłu ludzkiego. W przenośni zyskuje kolejne dwa znaczenia: określa osobę o wybitnym intelekcie lub osobę, która w jakiejś strukturze kieruje całym przedsięwzięciem oraz szczegółowo je planuje (popularna kolokacja mózg operacji). Ze względu na etymologię i pochodzenie od historycznego prasłowiańskiego słowa mozg jedyną poprawną formą pisowni tego rzeczownika jest mózg pisane przez ó kreskowane.

Przykłady poprawnej pisowni

Mózg jest jednym z najważniejszych organów w ciele człowieka.
Mózg ma dwie półkule, a każda z nich odpowiada za inne rzeczy.
Ludzki mózg możemy porównać do komputerowego procesora. On analizuje i przetwarza wszystko co się dzieje w organizmie.


Niepoprawna pisownia

mósk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

musk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mózk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

muzk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mósg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

musg

Niepoprawna pisownia