Niepoprawna pisownia

textowo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tekstowo

Poprawna pisownia, znaczenie: tekstowo jest to wyraz zaliczany do rodziny rzeczownika tekst. Terminem tym określamy uporządkowany ciąg znaków, słów i zdań, tworzących logiczną całość. Z kolei według Witolda Doroszewskiego, autora Słownika Języka Polskiego tekstowo oznacza: w zakresie jakiegoś tekstu, pod względem tekstu.
Jako że termin ten zalicza się do rodziny wyrazu tekst, oba te sformułowania powinny być zapisywane tak samo, czyli przez spółgłoski ks. Zastosowanie tutaj głoski x, niewystępującej zresztą w języku polskim, jest błędem ortograficznym i wynika najprawdopodobniej ze skojarzenia z angielskim rzeczownikiem text.

Przykłady poprawnej pisowni

Tekstowo jest to najsmutniejsza płyta ze wszystkich dotychczasowo wydanych przez ten zespół krążków.
Tekstowo najbardziej podoba mi się część druga tej sagi, jednakże to okładka części pierwszej jest najpiękniejsza wizualnie.
Z pierwotnego kryzysu twórczego powstała więc najbardziej dopracowana, najciekawsza muzycznie i najdojrzalsza tekstowo płyta.