Niepoprawna pisownia

zasówka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zasuwka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zasuwka należy zapisywać przez u. Poprawny zapis tego wyrazu jest wynikiem przynależności u do tematu tego rzeczownika, powstałego od czasownika zasuwać. Jednocześnie jest to zdrobniała forma od zasuwa. Ze względu na to, iż temat słowa zawiera u, dodana do niego końcówka to jedynie -wka. Nie obowiązuje więc w tym przypadku zasada, mówiąca, iż końcówka -ówka zawsze musi zawierać ó.
Zasuwka to niewielki element należący do zamka drzwiowego, składający się z elementu przesuwnego, wchodzącego do specjalnego otworu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zasuwka i skuwka to jedne z najbardziej kłopotliwych słów podczas każdego szkolnego dyktanda.
Zepsuła się zasuwka w naszych drzwiach wejściowych, więc musimy ją czym prędzej wymienić.
Kiedy będziesz wychodził, pamiętaj, aby dobrze zamknąć drzwi, bo zasuwka trochę się zacina.


Niepoprawna pisownia

zasófka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zasufka

Niepoprawna pisownia