Niepoprawna pisownia

nie ma zaco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie ma za co

Poprawna pisownia, znaczenie: frazy nie ma za co używamy w odpowiedzi na podziękowania drugiej osoby. Oznacza, że nie potrzebujemy i nie oczekujemy od niej niczego w zamian.
Nie ma za co powinno być zapisywane oddzielnie, jako cztery słowa. Wynika to z faktu, że człon za co jest oddzielnym wyrażeniem przyimkowym, a takie zestawienia w języku polskim zawsze pisane są oddzielnie. Z rzadka wykorzystywane jako odpowiedź na przeprosiny.

Przykłady poprawnej pisowni

Naprawdę, nie ma za co dziękować, nie zrobiłem dla ciebie niczego szczególnego.
Zwykłe grzecznościowe nie ma za co łatwo jej przychodziło, ale nie umiała dziękować ani prosić.
Nie ma za co przepraszać – zapewniła go szczerze, przekonana, że nie zrobił nic złego.


Niepoprawna pisownia

niema zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niema za co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemazaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemaza co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie maza co

Niepoprawna pisownia