Poprawna pisownia

w miarę

Poprawna pisownia, znaczenie: w miarę powinno być zawsze zapisywane oddzielnie. To określenie, które jest wyrażeniem przyimkowym, łączącym przyimek w oraz odmieniony rzeczownik miara. Tego typu wyrażenia zawsze piszemy w języku polskim oddzielnie.
W miarę to fraza, która oznacza, że coś dzieje się w przybliżeniu tak, jak powinno. Jest to umiarkowanie zgodne z założeniami. Można zastąpić ją takimi wyrażeniami jak całkiem, dość. Może służyć także jako synonim dla w zależności od i oznacza sytuację rozgrywającą się na jakichś warunkach, z uwzględnieniem pewnych konkretnych czynników.

Przykłady poprawnej pisowni

Był w miarę zadowolony z rozprawy, chociaż spodziewał się wcześniej bardziej pozytywnego wyniku.
Napisałeś tę rozprawkę w miarę poprawnie, ale chciałabym, abyś zwrócił uwagę na kilka drobiazgów.
W miarę, jak zbliżała się północ, robiło się coraz zimniej, więc otuliła się szczelniej grubym płaszczem.


Niepoprawna pisownia

wmiarę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w miare

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wmiare

Niepoprawna pisownia