Niepoprawna pisownia

kułek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kółek

Poprawna pisownia