Poprawna pisownia

optować

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik, oznaczający: wybierać coś, opowiadać się za czymś, głosować na kogoś lub coś.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez p, co motywuje jego etymologia. Wywodzi się on od łacińskiego terminu optare, oznaczającego wybierać. Polszczyzna przejęła go zatem zarówno ze znaczeniem, jak i z dużą częścią pisowni. Zgodnie z obowiązującą w naszym języku regułą, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z zapisem oryginalnym. Błędy w jego zapisie wynikają najczęściej z niedostatecznie starannej artykulacji, w której dochodzi do udźwięczniania spółgłoski p.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasz kraj będzie bardzo mocno optować za tym, aby umacniany był wspólny rynek, żeby eliminować zakusy protekcjonizmu – powiedział minister.
Podczas wyborów na przewodniczącego samorządu klasowego, będę optować za Tomkiem.
W tym roku będę zdecydowanie optować, by na wakacje pojechać na Mazury.


Niepoprawna pisownia

obtować

Niepoprawna pisownia