Poprawna pisownia

krzyżówka

Poprawna pisownia, znaczenie: krzyżówka to słowo, do którego można przypisać wiele znaczeń:
1. Jest to rodzaj gry słownej, polegającej na odgadywaniu haseł na podstawie opisu i wpisywaniu ich w odpowiednie pola.
2. Nazywa się tak jeden z pospolicie występujących gatunków kaczki.
3. Potocznie mówimy w ten sposób o przecięciu się dróg.
4. W biologii i genetyce oznacza skrzyżowanie dwóch osobników, w wyniku czego przekazują one swoje geny potomstwu. Może dotyczyć zarówno teoretycznego przewidywania tego dziedzictwa, jak również potomstwa, które urodziło się z takiej pary.
Krzyżówka pochodzi od słowa krzyż, co warunkuje jej pisownię, zgodną z ortografią tego wyrazu. Pierwsze zawsze należy w nim zapisywać rz, co jest zgodne z zasadą, iż po spółgłoskach takich jak m.in. b, d, g czy k zawsze należy umieszczać właśnie ten dwuznak. Z kolei drugie ż zgodne jest z historycznymi zasadami rozwoju języka polskiego. Uwarunkowały one, iż wyrażenie to, pochodzące jeszcze z języka starosłowiańskiego, uformowało się w taki sposób. Potwierdzenia tego można znaleźć także w innych obecnych językach słowiańskich, gdzie przybiera podobną formę.

Przykłady poprawnej pisowni

Taka krzyżówka nie powinna w ogóle istnieć! Nie daje się przejechać i ciągle są tutaj wypadki.
Z niej jest niezła krzyżówka genetyczna. Matka jest w połowie Polką, a w połowie Arabką, ojciec jest Chińczykiem.
Krzyżówki, które rozwiązuje mój znajomy, są bardzo proste. Potrafiłem je zrobić nawet w podstawówce.


Niepoprawna pisownia

krzyrzówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kszyżówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kżyżówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krzyżuwka

Niepoprawna pisownia