Niepoprawna pisownia

krók

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kruk

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kruk należy zapisywać przez u. Taką pisownię można wyjaśnić etymologią nazwy, ponieważ w języku staropolskim nazwą na dźwięk wydawany przez tego ptaka było krukanie. Od krukania wywodzi się kruk, a sam dźwięk to obecnie krakanie.
Kruk to duży, czarny ptak, który koegzystuje z człowiekiem i jest wszystkożerny, choć chętnie wybiera mięsa. Jest większy od wrony i gawrona, żyje głównie na półkuli północnej. Tworzy pary na całe życie. Występuje w wielu legendach i mitologiach.

Przykłady poprawnej pisowni

Kruk jest bardzo inteligentnym ptakiem, który ma dobrze rozwinięty ośrodek abstrakcyjnego myślenia.
Jestem pewien, że ten wielki, czarny ptak, który czasem przylatuje do naszego ogródka, to kruk.
Kruk, którego uratowała Zosia po złamaniu skrzydła, szybko nauczył się naśladować jej głos.