Niepoprawna pisownia

twoji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

twoi

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu tego wyrażenia jest pisownia wyłącznie przez i. Jest to wyjątek od obowiązującej we współczesnej polszczyźnie zasady, która mówi, że po samogłoskach należy zapisywać j. Jednak w tym przypadku nawet wymowa powyższego wyrazu zdecydowanie wskazuje na konieczność pisowni przez i.
Twoi jest to zaimek dzierżawczy. Jest on również odmienioną w liczbie mnogiej, rodzaju męskoosobowym oraz w mianowniku i wołaczu formą zaimka twój. Określamy nim jakąś rzecz należącą do osoby, do której się zwracamy, a także bliską jej rodzinę. Warto zaznaczyć, że słowo to używane grzecznościowo wypada zapisywać wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy zorientowałam się, że osoby, które wczoraj spotkałam to Twoi znajomi.
Twoi rodzice sprawiają wrażenie bardzo miłych ludzi, ale i tak stresuje mnie spotkanie z nimi.
Jak podobała Ci się impreza, którą wyprawili Twoi współpracownicy?