Poprawna pisownia

rozważy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozwarzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozwaszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rosważy

Niepoprawna pisownia