Poprawna pisownia

gwoli

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz gwoli to przyimek o charakterze archaicznym, który wskazuje cel czynności, o którym mówi rzeczownik w danej wypowiedzi. Inaczej: z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny, chcąc, żeby, ażeby, aby.
Współcześnie jedynym dopuszczalnym przez językoznawców zapisem jest gwoli. Dawna forma omawianego przyimka brzmiała kwoli, jako że wyewoluowała ze staropolskiego sformułowania ku woli, czyli: zgodnie z wolą. Uwaga! Należy zapamiętać, że po przyimku gwoli rzeczownik powinien być zawsze użyty w formie dopełniacza.

Przykłady poprawnej pisowni

Gwoli ścisłości, to ja dotarłam pierwsza na miejsce, po prostu dłużej zeszło mi ze znalezieniem miejsca parkingowego.
Gwoli upewnienia się – zebranie jest jutro o godzinie szesnastej?
Gwoli wyjaśnienia, musisz wiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że sytuacja rozwiązała się tak, a nie inaczej.


Niepoprawna pisownia

kwoli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

g woli

Niepoprawna pisownia