Niepoprawna pisownia

acha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aha

Poprawna pisownia, znaczenie: wykrzyknik aha używamy chcąc wyrazić zrozumienie, zgodę na propozycję lub potwierdzenie czegoś, ale również przypomnienie lub ironię. W przeciwieństwie do bardzo zbliżonego wykrzyknika ach (którego zastosowaniem jest z kolei ujawnianie spontanicznej reakcji i który zapisywany jest wyłącznie przez ch) wykrzyknik aha możemy w języku polskim zapisać jedynie łącznie, z użyciem h – w związku z czym każda inna forma pisowni (a w szczególności pisownia acha) będzie niepoprawna. Co ciekawe słowo aha posiada także inne znaczenie – w ogrodach jest to ukryta granica, która występuje w postaci głębokiego rowu, uskoku tarasowego na stoku lub kanału.

Przykłady poprawnej pisowni

Aha, w porządku, w takim razie nie musimy się spotykać dodatkowo, żeby omawiać ten projekt.
Już o to pytałeś! Aha, w takim razie powtórz proszę odpowiedź, bo jej nie pamiętam.
Aha, czyli po raz kolejny zignorowałeś moje prośby i nie uprzątnąłeś tego bałaganu!


Niepoprawna pisownia

a cha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a ha

Niepoprawna pisownia