Niepoprawna pisownia

acha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aha

Poprawna pisownia, znaczenie: wykrzyknik „aha” używamy chcąc wyrazić zrozumienie lub potwierdzenie czegoś, ale również przypomnienie, ironię itp. W przeciwieństwie do bardzo zbliżonego wykrzyknika „ach” (którego zastosowaniem jest z kolei ujawnianie spontanicznej reakcji i który zapisywany jest wyłącznie przez „ch”) wykrzyknik „aha” możemy w języku polskim zapisać jedynie łącznie, z użyciem „h” – w związku z czym każda inna forma pisowni będzie niepoprawna.

Przykłady poprawnej pisowni

– Ach, przecież już o to pytałeś!
Aha, w takim razie powtórz proszę odpowiedź, bo jej nie pamiętam.

Aha, czyli po raz kolejny zignorowałeś moje prośby i nie uprzątnąłeś tego bałaganu!
– Ach, dałabyś już spokój, wiesz przecież, że jak tylko skończę pracę od razu się tym zajmę.


Niepoprawna pisownia

a cha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a ha

Niepoprawna pisownia