Jak widać poniżej wraz ze zmianą końcówki wyrazu, jego znaczenie zmienia się diametralnie. Dlatego też form dobrą i dobrom nie można stosować w zdaniu wymiennie. W wyborze tej właściwej pomocne będą poniższe definicje i przykłady, a w przypadku dalszych wątpliwości zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą redakcją w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

dobrą

Poprawna pisownia, znaczenie: dobrą to forma przymiotnika dobra, odmienionego w bierniku i narzędniku liczby pojedynczej. Jest to określenie osoby miłej, usłużnej, szlachetnej czy też grzecznej. Określając w ten sposób jakieś zjawisko lub przedmiot, mamy na myśli, iż jest on odpowiedni, ciekawy, pomyślny czy też udany. Dobry nastrój to nastrój wesoły i radosny, z kolei dobra potrawa jest smaczna.

Przykłady poprawnej pisowni

Przeczytałam dziś kilka instrukcji, mówiących jak zrobić dobrą kawę mrożoną, mam nadzieję, że wyjdzie pyszna.
Znam to miejsce! Jadłam tu bardzo dobrą pizzę.
Jest naprawdę dobrą osobą, ilekroć tego potrzebuję, zawsze podwiezie mnie do domu.


Poprawna pisownia

dobrom

Poprawna pisownia, znaczenie: dobrom natomiast to forma pochodząca od rzeczownika dobra, oznaczającego pewien majątek, najczęściej ziemski. Ekonomiści określają w ten sposób ogół środków, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Dobrom to rzeczownik podstawowy, posiadający wyłącznie liczbę mnogą, odmieniony w jej celowniku.

Przykłady poprawnej pisowni

To dobrom zgromadzonym przez jego rodziców zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję społeczną.
Czyn oskarżonego zapewnił dobrom chronionym prawem, takim jak zdrowie i życie ludzkie.
Prawo wykonywania zawodu może stracić osoba, której dalsza praca zagrażałaby istotnym dobrom chronionym przez polskie prawo.