Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

tępa

Poprawna pisownia, znaczenie: 1. mająca nieostrą krawędź; źle tnąca, stępiona; 2. niemająca ostrego zakończenia, ścięta; 3. ograniczona umysłowo, mało inteligentna; 4. apatyczna, odrętwiała, bierna.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie udało jej się pokroić chleba, krawędź noża była zbyt tępa.


Poprawna pisownia

tempa

Poprawna pisownia, znaczenie: 1. szybkość dziania się lub wykonywania czegoś; 2. miarowość, rytmiczność; 3. szybkość utworu muzycznego.

Przykłady poprawnej pisowni

Na koniec biegu maratończycy nie zmienili tempa.
Tempa utworów zostały oznaczone za pomocą liczb.