Słowo łatwopalny, jak i łatwo palny, jest poprawne. Zgodnie z najnowszymi słownikami (od 2003 r.) stoją one ze sobą na równi. Pomimo że zasadniczo połączenia przysłówków i imiesłowów przymiotnikowych w polszczyźnie pisze się oddzielnie (łatwo palny), to niektóre z nich tworzą zrosty wraz ze zmianami języka (łatwopalny). Właśnie tak stało się w tym przypadku.
Łatwopalny oraz łatwo palny oznacza przedmiot lub substancję, która bez problemu ulega zapaleniu i dobrze się pali.

Poprawna pisownia

łatwo palny

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Łatwo palny gaz może być bardzo niebezpieczny, jeśli znajdzie się obok niego ktoś nieodpowiedzialny.
Butla napełniona była łatwo palną cieczą, dlatego wszyscy musieli bardzo uważać przy pracy z nią.
Mężczyzna nie wiedział, że tamten środek jest aż tak łatwo palny, dlatego spowodował wybuch.


Poprawna pisownia

łatwopalny

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Uważaj na to, co robisz! Ten gaz jest łatwopalny, nie możesz się do niego zbliżać ze źródłami ognia.
Ten materiał jest łatwopalny, dlatego powinniśmy wykorzystać inny podczas urządzania domu.
Stosując ten łatwopalny produkt musisz bardzo uważać, aby nie spowodować wypadku.


Niepoprawna pisownia

łatwo-palny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łatfopalny

Niepoprawna pisownia