Niepoprawna pisownia

bapcinne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

babcine

Poprawna pisownia, znaczenie: odnoszące się do babci.


Niepoprawna pisownia

bapcine

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

babcinne

Niepoprawna pisownia