Niepoprawna pisownia

wogule

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w ogóle

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie w ogóle odnosi się do całokształtu wydarzeń, całej grupy ludzi lub przedmiotów. Można używać tego określenia, chcąc wyrazić powszechną opinię lub zasadę, odnoszącą się do każdego aspektu jakiejś sprawy. To wyraz generalizujący, który może odnosić się do każdej sytuacji, w której nie rozważamy szczegółów.
Wyrażenie przyimkowe w ogóle należy zapisywać przez ó oraz rozdzielając przyimek w od słowa ogóle. Wykorzystanie ó wiąże się w tym słowie z tradycją historyczną, według której utarło się wypowiadać prasłowiańskie słowo oguł z obniżoną artykulacją, wskazującą na ó. Od tego fonetycznego zjawiska powstało określenie ogół. Z kolei rozdzielna pisownia wynika z faktu, że w wyrażeniach przyimkowych zawsze należy pisać oddzielnie przyimek, a oddzielnie rzeczownik, do którego się odnosi.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiedział, czy w ogóle ma jeszcze szansę na zdobycie pierwszej nagrody, ale chciał spróbować.
Nie znosił jej i w ogóle nie chciał z nią pracować, nawet, kiedy szef mu to wyraźnie nakazał.
W ogóle nie rozumiała tego, co mówił wykładowca podczas zajęć z matematyki i czuła się głupio.


Niepoprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ogule

Niepoprawna pisownia