Poprawna pisownia

dodać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do dać

Niepoprawna pisownia