Poprawna pisownia

wahać

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik, który w języku polskim ma kilka różnych znaczeń. Wahanie może oznaczać odczuwanie trudności w podjęciu decyzji, zastanawianie się nad właściwym wyborem. Wahać się oznacza również zmienianie się w określonych granicach, pomiędzy jedną wartością a drugą. Trzecim znaczeniem czasownika wahać jest wprawianie czegoś w ruch wahadłowy lub też poruszanie się tym ruchem. Wahać zawsze należy zapisywać przez h. Mówi o tym obowiązująca w języku polskim zasada, według której h zapisujemy, kiedy w innej formie wyrazu wymienia się ono na z, ż, dz lub g, w tym przypadku wahaćwaga.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę przestać wahać się, jaki model samochodu chciałabym kupić.
Wahałam się, czy wyznać mu prawdę od razu, czy pozwolić, żeby sam ją odgadł.
Wzrost dziewczyn w mojej drużynie siatkarskiej waha się od 170 do 178 cm.


Niepoprawna pisownia

wachać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wachadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wahadź

Niepoprawna pisownia