Poprawna pisownia

kierowałby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kierował by

Niepoprawna pisownia