Niepoprawna pisownia

OJOM

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

OIOM

Poprawna pisownia, skrót od: Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (potocznie dopuszczalny jest także zapis małymi literami: oiom). Jest to oddział szpitalny, w którym leczy się pacjentów w stanie krytycznym (z bezpośrednim zagrożeniem życia), wymagających ciągłej obserwacji funkcji życiowych, a także wspomagania co najmniej jednego z następujących układów: oddechowego poprzez wentylację mechaniczna, pokarmowego poprzez żywienie pozajelitowe lub układu krążenia przez płucoserce. Całodobową opiekę zapewnia personel takiego oddziału, na który składają się lekarze specjaliści, ratownicy medyczni a także wysoko wykwalifikowane pielęgniarki. Synonimem słowa jest skrót OIT (od pełnej nazwy Oddział Intensywnej Terapii) i współcześnie to tej formy powinniśmy używać w kontekście takiego oddziału.
Rzeczownik OIOM zapisujemy wielkimi literami, z użyciem i (nigdy j) oraz m (nigdy n). Nie jest błędem także zapis małymi literami (oiom), choć należy go uznać za zapis potoczny. Zapis poprawny wynika bezpośrednio z rozwinięcia skrótu pełnej nazwy oddziału, zaś błędne zapisy OJOM, OJON lub OION wynikają z przekształceń fonetycznych – uproszczeń w artykulacji sąsiadujących ze sobą samogłosek. Słowo odmieniamy dopisując końcówkę po myślniku, np. OIOM-u, OIOM-owi, OIOM-em lub OIOM-ie.

Przykłady poprawnej pisowni

Motocyklistę z wypadku przewieźli na OIOM, był jednak w tak ciężkim stanie, że szansa, że z tego wyjdzie jest niewielka.
Nie wybrałem jeszcze specjalizacji, ale moim wielkim marzeniem jest praca na OIOM-ie i ratowanie ludzkiego życia.
Mój wujek miał poważny wypadek, po którym leżał na OIOM-ie prawie dwa tygodnie, na szczęście wyszedł z tego i wszystko jest już w porządku.


Niepoprawna pisownia

OJON

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

OION

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne w znaczeniu Oddział Intensywnej Opieki Noworodka.