Niepoprawna pisownia

pszymiotnik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przymiotnik

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik określa cechy i właściwości osób i rzeczy. Jest samodzielną, odmienną częścią mowy i odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?, czyj?, czyja?, czyje?, który?, która?, które? Występuje najczęściej, jako określenie rzeczownika, wobec którego jest podrzędny i odpowiada jego formie gramatycznej. Przymiotnik odmienia się przez przypadki, rodzaje i liczby. Przymiotniki dzieli się zazwyczaj na jakościowe i dzierżawcze. W zdaniu przymiotnik pełni najczęściej funkcję przydawki i występuje jako dopełnienie. Przymiotniki można stopniować.
Przymiotnik jest rzeczownikiem rodzaju męskorzeczowego. Zgodnie z zasadami ortografii po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j piszemy rz, dlatego poprawna pisownia to przymiotnik, a nie pszymiotnik.

Przykłady poprawnej pisowni

Przymiotnik dzierżawczy opisuje rzeczownik, ale nigdy nie występuje samodzielnie, np. moja szefowa.
W zdaniu przymiotnik najczęściej towarzyszy rzeczownikowi i pełni funkcję przydawki.
Janek nie udzielił odpowiedzi na teście z języka polskiego na pytanie, czy przymiotnik jest częścią zdania, czy mowy?


Niepoprawna pisownia

pżymiotnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przymjotnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przymiodnik

Niepoprawna pisownia