We współczesnej polszczyźnie możemy swobodnie używać zarówno słowa stretch, jak i strecz. Oba oznaczają to samo, a mianowicie są określeniem dla bardzo rozciągliwego materiału, który został wykonany z lycry.
Termin stretch przywędrował do nas z języka angielskiego, w którym oznacza rozciągać się. Strecz to wersja spolszczona, która weszła do użytku w miarę ewolucji języka.

Poprawna pisownia

stretch

Poprawna pisownia, znaczenie: oryginalna pisownia pochodząca z języka angielskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

W co ona jest ubrana? Czy nie wie, że stretch dawno już wyszedł z mody?
Jeśli zamierzasz wysłać produkt wielkogabarytowy na palecie, koniecznie przygotuj folię stretch.
Przed podróżą lubię owinąć poszczególne elementy bagażu folią stretch.


Poprawna pisownia

strecz

Poprawna pisownia, znaczenie: spolszczona wersja zapisu.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki folii strecz paczka będzie odpowiednio zabezpieczona przed wielodniową podróżą.
Strecz już dawno nie jest modny, a co więcej, uwypukla każdy mankament naszej figury.
Muszę wysłać dziś kilkanaście paczek, więc zaopatrzę się w folię strecz.