Poziomnica i poziomica są słowami poprawnymi, jednak ich użycie powinno być zgodne z ich znaczeniem i kontekstem wypowiedzi.

Poprawna pisownia

poziomnica

Poprawna pisownia, znaczenie: poziomnica jest urządzeniem, które służy do wyznaczania płaszczyzn i poziomów. Jest wykorzystywana m.in. podczas budowy. Inaczej nazywana jest libellą lub wasserwagą. Czasami urządzenie to nazywa się także poziomicą. Z kolei poziomnica nie może być wykorzystana jako nazwa linii na mapie, wyznaczających wysokość nad poziomem morza.

Przykłady poprawnej pisowni

Na liście zakupów znalazła się nowa poziomnica, folia malarska, pędzle, wałki, rozpuszczalniki i farby.
Poziomnica jest nieodzownym elementem mojej pracy, dlatego swojej prywatnej nikomu nie pożyczam.
Według małego Stasia poziomnica należąca do jego ojca była jedną z najciekawszych zabawek.


Poprawna pisownia

poziomica

Poprawna pisownia, znaczenie: poziomica to linia, która wyznacza wysokość nad poziomem morza. Łączy na mapie punkty, które w rzeczywistości znajdują się na tym samym terenie. Czasami słowo wykorzystywane jest jako nazwa poziomnicy.

Przykłady poprawnej pisowni

Poziomica jest niezwykle przydatną linią, która pozwala określić między innymi jak stroma jest trasa.
Na najbliższej lekcji geografii nauczycie się, w jaki sposób wyznacza się poziomice na mapie.
Poziomica okazała się niezwykle przydatnym narzędziem podczas ostatniego remontu.