Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu. Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie obu słów.

Poprawna pisownia

poziomnica

Poprawna pisownia, znaczenie: przyrząd wyznaczający poziome położenie płaszczyzn.


Poprawna pisownia

poziomica

Poprawna pisownia, znaczenie: linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wysokości względem przyjętego poziomu odniesienia (izohipsa, warstwica). Czasem także: przyrząd wyznaczający poziome położenie płaszczyzn.