Poprawna pisownia

niespełnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: niespełnienie to określenie, które oznacza brak spełnienia, poczucie zawodu i rozczarowania. Najczęściej odnosi się do sytuacji, w której dana osoba nie znajduje się w roli, która dla siebie wymarzyła, nie może się odpowiednio realizować.
Niespełnienie należy pisać łącznie. Jest połączeniem wyrazu nie z imiesłowem odczasownikowym, pochodzącym od wyrazu spełniać. Tego typu połączenia w języku polskim piszemy zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niespełnienie z powodu pracy w zawodzie, którego nie cierpiała, towarzyszyło jej już od kilku lat.
Ogromne niespełnienie i żal doskwierały jej, odkąd odkryła, że nigdy nie zostanie zawodową baletnicą.
Niespełnienie jest uczuciem, które towarzyszy wielu ludziom, gdy nie mogą robić tego, co kochają.


Niepoprawna pisownia

nie spełnienie

Niepoprawna pisownia